مهاجر تی وی

آنچه یک مهاجر برای موفقیت نیاز دارد

تلویزیون مهاجر کانادا
تلویزیون مهاجر یک رسانه غیر انتفاعی است که با رویکرد کمک به مهاجران فارسی زبان دنیا جهت رشد و پیشرفت در جامعه جدید تاسیس شده است. تمرکز مهاجر تی وی عمدتا بر روی اشتراک گذاری تجربیات مهاجران قدیمی تر با تازه مهاجران همچنین آموزش های کاریابی و نحوه تعامل با جامعه جدید بدور از آسیب های اجتماعی می باشد.
دکمه بازگشت به بالا