من یک مهاجرم-دل گفته های مهاجران

ویدئوی من یک مهاجرم قسمت اول - بابک

برنامه مهاجرنامه، دل گفته های مهاجران فارسی زبان به روایت تصویر است. من یک مهاجرم مجموعه ویدئو های کوتاه از سری مهاجرنامه است.

وقتی مهاجرت کردم قدم به راهی گذاشتم که انتهایش نا معلوم بود. من حالم را با آینده معامله کردم. معامله ای که معلوم نبود سود کردم یا ضرر. یک طرف خانواده بود و دوست و وطن و در طرف دیگر فرزندانم و نسل آینده…

من یک مهاجرم مجموعه ویدئو ها (فیلم های کوتاه) با موضوع مهاجرت است که بدست مهاجران ایرانی نوشته و فیلمبرداری شده است. این مجموعه ویدیو ها در دنیا بیش از چند میلیون بار دیده شده اند.

دکمه بازگشت به بالا