داستان

کانادا

خاطرات مهاجرت جواد به کانادا– قسمت 11

در ادامه خاطرات مهاجرت به استان کبک، کانادا به قسمت یازدهم رسیدیم. در این قسمت ، میخوام براتون تعریف کنم…

بیشتر بخوانید »
ونکوور

داستان مهاجرت بابک – قسمت آخر

قسمت آخر داستان مهاجرت بابک به کانادا ادامه داستان مهاجرت از قسمت نهم – صبح شد و ساعت نه رفتم…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت جواد به کانادا – قسمت هفتم

حالا یکماهی از ورودمون می گذشت، میخوام براتون تعریف کنم،چرا مجبور شدم ماشین بخرم در کانادا و نکته های خرید…

بیشتر بخوانید »
کانادا

داستان مهاجرت جواد به کبک – قسمت ششم

ادامه داستان مهاجرت جواد به کانادا از قسمت پنجم …با یکی دیگه از دوستان قدیمی و هم دانشگاهی به اسم…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به کانادا – قسمت هشتم

خرید ماشین در کانادا ادامه از قسمت هفتم داستان مهاجرت بابک …. قرص ها رو خوردم همسر کمک کرد و…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت جواد به مونترال کانادا – قسمت دوم

ادامه داستان مهاجرت جواد به مونترال از قسمت اول … یک روز صبح ایمیلی بهم رسید از فرستنده ای که…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت سوم

دردسر های مهاجرت ادامه از قسمت دوم داستان مهاجرت دوستمون که خونش مهمون بودیم، گفت من طبق اجاره نامه بیشتر…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا