ونکوور

ونکوور

داستان مهاجرت بابک – قسمت آخر

قسمت آخر داستان مهاجرت بابک به کانادا ادامه داستان مهاجرت از قسمت نهم – صبح شد و ساعت نه رفتم…

بیشتر بخوانید »
کانادا

داستان مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت نهم

کاریابی بعد از مهاجرت ادامه داستان از قسمت هشتم … پر از کنجکاوی و هیجان از کشف تازه ها بودم.…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به کانادا – قسمت هشتم

خرید ماشین در کانادا ادامه از قسمت هفتم داستان مهاجرت بابک …. قرص ها رو خوردم همسر کمک کرد و…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به کانادا – قسمت هفتم

فشار روحی مهاجرت ادامه داستان مهاجرت بابک به کانادا از قسمت ششم … با علی و سایه رفتیم به رستورانی…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به کانادا– قسمت ششم

تاثیر دوست خوب بعد از مهاجرت ادامه داستان مهاجرت از قسمت پنجم… شاید آخرین باری بود که بعد از مهاجرت…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت پنجم

اجاره خانه در ونکوور ادامه از قسمت چهارم … چاه نفت رو که مریم خانم بهش گفت، لبخندی روی لباش ظاهر…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت چهارم

بدنبال سرپناه در کانادا ادامه از قسمت سوم داستان مهاجرت … یک کمی خونه مریم خانم آرامش رو به ما…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت سوم

دردسر های مهاجرت ادامه از قسمت دوم داستان مهاجرت دوستمون که خونش مهمون بودیم، گفت من طبق اجاره نامه بیشتر…

بیشتر بخوانید »
داستانهای مهاجرت

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت دوم

حس عجیب رسیدن یک مهاجر به مقصد! ادامه داستان از قسمت اول…داشتم چمدون دوم رو از رو نقاله بر می…

بیشتر بخوانید »
کانادا

مهاجرت بابک به ونکوور – قسمت اول

شروع داستان تلخ و شیرین یک مهاجر شیرینی های بعد از مهاجرت رو همه میبینن و به به و چه…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا